September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải Quan Sơn La

Hiện tại, chỉ có Chi Cục Hải Quan Sơn La trực thuộc Cục hải quan Điện Biên

Chi cục Hải quan Sơn La

 • Mã chi cục HQ Thị xã Sơn La : 12PF | Đội Nghiệp vụ HQCK Nà Cài : 12PF
 • Địa chỉ : số 156 đường Trường Chinh, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại : (0212) 3854 003
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/tjvLgchXjfuSqmMi6

Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương

 • Mã Chi cục HQ CK Chiềng Khương : 12BI
 • Địa chỉ : Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/QG8tnufXZXNzN7by9

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập

 • Mã Chi cục HQ CK Lóng Sập : 12BE
 • Địa chỉ : Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại : 0912332390
 • Email : hqlongsap@gmail.com
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/pfuaxDr9ni11DkRh6
TAGS Hải Quan