May 12, 2021
Blog

Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Thành Phố Đà Nẵng

Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới TP Đà Nẵng

1. 👉 Địa chỉ Trung Tâm ĐKXCG 4301S – Đà Nẵng

 • Địa chỉ : số 25 đường Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại : (0236) 3765 017
 • Fax : (0236 ) 373 0511
 • Email : dangkiemdanang@gmail.com
 • Website : https://dangkiemdanang.com.vn
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/mzXAuGm47Lapgrx88

2. 👉 Địa chỉ Trung Tâm ĐKXCG 4302S – Đà Nẵng

 • Địa chỉ : Km 800 + 40 Quốc lộ 1A, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại : (0236) 3685 988
 • Fax : (0236) 3685 988
 • Email : dangkiemdanang@gmail.com
 • Website : https://dangkiemdanang.com.vn
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/QaMvTNwsR58wNHsp7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Da Nang Traffic Lights and Public Transport Management Centre (DATRAMAC) Address : C3 Zone, 493 Tran Cao Van Street, Thanh Khe District, Da Nang City Phone : (0236) 3711 884 | 3711 888 Fax : (0236) 3711 886 Email : datramac123@gmail.com FB : https://www.

Da Nang Motor Vehicle Registration Center 4302S Address : Km 800 + 40 National Highway 1A, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City. Phone : (0236) 3685 988 Fax : (0236) 3685 988 Email : dangkiemdanang@gmail.

Da Nang Motor Vehicle Registration Center 4301S Address : 25 Hoang Van Thai Street, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City. Phone : (0236) 3765 017 Fax : (0236 ) 373 0511 Email : dangkiemdanang@gmail.

👉 Da Nang Motor Vehicle Registration Center 4301S Address : 25 Hoang Van Thai Street, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City. Phone : (0236) 3765 017 Fax : (0236 ) 373 0511 Email : dangkiemdanang@gmail.

Danang Vocational School of Transportation Address : 72 Do Thuc Tinh Street, Cam Le District, Da Nang City Phone : (0236) 3565 251 Fax : (0236) 3625 250 Email : ttcngtcc.tchc@gmail.

Danang Bridge and Road Joint Stock Company Address : 62 Pham Huu Kinh Street, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City. Phone : (0236) 3955 838 Fax : (0236) 3955 838 Email : cauduongdn@gmail.

Non-business units under the Department of Transport of Da Nang City : 1. Danang Bridge and Road Joint Stock Company Address : 62 Pham Huu Kinh Street, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City.