May 12, 2021
Blog

Trung Tâm Điều Hành Đèn Tín Hiệu Giao Thông và Vận Tải Công Cộng TP Đà Nẵng

Trung Tâm Điều Hành Đèn Tín Hiệu Giao Thông và Vận Tải Công Cộng Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : khu C3, số 493 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Điện thoại : (0236) 3711 884 | 3711 888
  • Fax : (0236) 3711 886
  • Email : datramac123@gmail.com
  • FB : https://www.facebook.com/DanaBusOfficial
  • Website : https://www.danangbus.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/4DZBNuGaaJ1Nb8RX8
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Da Nang Traffic Lights and Public Transport Management Centre (DATRAMAC) Address : C3 Zone, 493 Tran Cao Van Street, Thanh Khe District, Da Nang City Phone : (0236) 3711 884 | 3711 888 Fax : (0236) 3711 886 Email : datramac123@gmail.com FB : https://www.

Da Nang Motor Vehicle Registration Center 4302S Address : Km 800 + 40 National Highway 1A, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City. Phone : (0236) 3685 988 Fax : (0236) 3685 988 Email : dangkiemdanang@gmail.

Da Nang Motor Vehicle Registration Center 4301S Address : 25 Hoang Van Thai Street, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City. Phone : (0236) 3765 017 Fax : (0236 ) 373 0511 Email : dangkiemdanang@gmail.

👉 Da Nang Motor Vehicle Registration Center 4301S Address : 25 Hoang Van Thai Street, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City. Phone : (0236) 3765 017 Fax : (0236 ) 373 0511 Email : dangkiemdanang@gmail.

Danang Vocational School of Transportation Address : 72 Do Thuc Tinh Street, Cam Le District, Da Nang City Phone : (0236) 3565 251 Fax : (0236) 3625 250 Email : ttcngtcc.tchc@gmail.

Danang Bridge and Road Joint Stock Company Address : 62 Pham Huu Kinh Street, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City. Phone : (0236) 3955 838 Fax : (0236) 3955 838 Email : cauduongdn@gmail.

Non-business units under the Department of Transport of Da Nang City : 1. Danang Bridge and Road Joint Stock Company Address : 62 Pham Huu Kinh Street, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City.