May 18, 2021
Blog

Address of Transportation Department in Ben Tre

Transportation Department of Ben Tre Province

  • Address : 593/B4 Nguyen Thi Dinh Street, Quarter 3, Phu Khuong Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province.
  • Phone : (0275) 3822 423 | 3824 185​ (cấp đổi GPLX)
  • Fax : (0275) 3825 419
  • E-mail: sgtvt@bentre.gov.vn
  • Website : https://sgtvt.bentre.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/SRt1E7KuvpznR4Vw5
TAGS Ben Tre
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 593/B4 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3822 423 | 3824 185​ (cấp đổi GPLX) Fax : (0275) 3825 419 E-mail: sgtvt@bentre.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ben Tre province Address : 6 So Building, 126A Nguyen Thi Dinh street, Phu Tan ward, Ben Tre city, Ben Tre province Phone : (0275) 3822 443 Fax : (0275) 3826 225 Email : sld@bentre.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : Tòa nhà 6 Sở – số 126A đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3822 443 Fax : (0275) 3826 225 Email : sld@bentre.

Department of Planning & Investment in Ben Tre province Address : 06 Cach Mang Thang 8 street, ward 3​, Ben Tre city, Ben Tre province Phone : (0275) 3822 148 Fax : (0275) 3825 543 Email : s​khdt@bentre.gov.

Ben Tre province ▹ Business Registration Office in Ben Tre province Address : 06 Cach Mang Thang 8 street, ward 3, Ben Tre city, Ben Tre province Phone : (0275) 3823 637 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 06 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3​, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Điện thoại : (0275) 3822 148 Fax : (0275) 3825 543 Email : s​khdt@bentre.gov.

Tỉnh Bến Tre ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 06 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Số điện thoại : (0275) 3823 637 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Ben Tre province Address : 17 Cach Mang Thang Tam street, An Hoi ward, Ben Tre city, Ben Tre province. Phone : (0275) 3827 364 ​ Fax : (0275) 3810 773 Email :​ stp@bentre.

Sở Tư Pháp Bến Tre
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 17 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3827 364 ​ Fax : (0275) 3810 773 Email :​ stp@bentre.