March 31, 2021
immigration

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Bến Tre

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bến Tre

  • Địa chỉ : số 06 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3​, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • Điện thoại : (0275) 3822 148
  • Fax : (0275) 3825 543
  • Email : s​khdt@bentre.gov.vn
  • Website : https://skhdt.bentre.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/T3MWqoThUnrLVjyi7

👉 Quý  vị muốn thành lập doanh nghiệp ? Hãy vào website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Ben Tre
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tỉnh Bến Tre ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 06 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Số điện thoại : (0275) 3823 637 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Ben Tre province Address : 17 Cach Mang Thang Tam street, An Hoi ward, Ben Tre city, Ben Tre province. Phone : (0275) 3827 364 ​ Fax : (0275) 3810 773 Email :​ stp@bentre.

Sở Tư Pháp Bến Tre
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 17 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3827 364 ​ Fax : (0275) 3810 773 Email :​ stp@bentre.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bến Tre  Địa chỉ : số 404D đường Đồng Văn Cống, phường 7. thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ben Tre CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Ben Tre Province (Ben Tre CDC) Address : 230 Nguyễn Văn Tư street, ward 7, Ben Tre city, Ben Tre Province. Phone : +84-275-3822353 Website: http://cdcbentre.

What are the Address of the Immigration Office in Ben Tre city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Ben Tre Immigration Office Address : 404D Dong Van Cong, Ward 7, Ben Tre City. Phone : 0693561472 – 0693561033 | Fax: 0693561065 Website : https://bentre.