May 26, 2021
Blog

Bac Kan Health Department

Health Department Of Bac Kan Province

  • Address : 14 Truong Chinh Street, Group 7B, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province
  • Phone : (0209) 3870 580
  • Fax : (0209) 3873 585
  • Email : soyte@backan.gov.vn | backan.syt@gmail.com
  • Website : https://soyte.backan.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/uNwiwB8z4suvhJAh8
TAGS Bac Kan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 14 đường Trường Chinh, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 580 Fax : (0209) 3873 585 Email : soyte@backan.gov.

Transportation Department of Bac Kan Province Address : 05 Truong Chinh Street, Bac Kan City, Bac Kan Province. Phone : (0209) 3870 109 Fax : (0209) 3871 247 Email: sogtvt@backan.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 05 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 109 Fax : (0209) 3871 247 Email: sogtvt@backan.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Kan province Address : 32 Truong Chinh street, Phung Chi Kien ward, Bac Kan city, Bac Kan province Phone : (0209) 3870 536 Fax : (0209) 3875 471 Email : sldtbxh@backan.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 32 đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 536 Fax : (0209) 3875 471 Email : sldtbxh@backan.gov.

Department of Planning & Investment in Bac Kan province Address : 09 Truong Chinh street, Bac Kan city, Bac Kan province Phone : (0209) 3873 795 Email: sokhdt@backan.gov.

Bac Kan province ▹ Business Registration Office in Bac Kan province Address : 09 Truong Chinh street, Bac Kan city, Bac Kan province Phone : (0209) 3823 769 Email : thedpibk@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 09 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3873 795 Email: sokhdt@backan.gov.

Tỉnh Bắc Kạn ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 9 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Số điện thoại : (0209) 3823 769 Email : thedpibk@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.