March 31, 2021
immigration

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Bắc Kạn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Kạn

  • Địa chỉ : số 09 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  • Điện thoại : (0209) 3873 795
  • Email: sokhdt@backan.gov.vn
  • Website : https://sokhdt.backan.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/dqX3yS9jTT5tfcJ29

👉 Quý  vị muốn thành lập doanh nghiệp ? Hãy vào website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Bac Kan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tỉnh Bắc Kạn ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 9 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Số điện thoại : (0209) 3823 769 Email : thedpibk@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Bac Kan province Address : 16 Truong Chinh street, Duc Xuan ward, Bac Kan city, Bac Kan province. Phone : (0209) 3875 790 Email : sotuphap@backan.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 16 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại : (0209) 3875 790 Email : sotuphap@backan.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Kạn  Địa chỉ : số 431 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại : 0209.

Bac Kan CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Bac Kan Province (Bac Kan CDC) Address : house 96, group 10, Nguyễn Thị Minh Khai ward, Bac Kan city, Bac Kan Province. Phone : 0209.

What are the Address of the Immigration Office in Bac Kan city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Bac Kan Immigration Office Address : 431 Nguyen Thi Minh Khai, Nguyen Thi Minh Khai Ward, Bac Kan City Phone : 0209.3.