April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Kan

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Kan province

  • Address : 32 Truong Chinh street, Phung Chi Kien ward, Bac Kan city, Bac Kan province
  • Phone : (0209) 3870 536
  • Fax : (0209) 3875 471
  • Email : sldtbxh@backan.gov.vn
  • Website : https://soldtbxh.backan.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/9jTbhZt7u5P2HJw99

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Bac Kan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 32 đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 536 Fax : (0209) 3875 471 Email : sldtbxh@backan.gov.

Department of Planning & Investment in Bac Kan province Address : 09 Truong Chinh street, Bac Kan city, Bac Kan province Phone : (0209) 3873 795 Email: sokhdt@backan.gov.

Bac Kan province ▹ Business Registration Office in Bac Kan province Address : 09 Truong Chinh street, Bac Kan city, Bac Kan province Phone : (0209) 3823 769 Email : thedpibk@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 09 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3873 795 Email: sokhdt@backan.gov.

Tỉnh Bắc Kạn ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 9 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Số điện thoại : (0209) 3823 769 Email : thedpibk@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Bac Kan province Address : 16 Truong Chinh street, Duc Xuan ward, Bac Kan city, Bac Kan province. Phone : (0209) 3875 790 Email : sotuphap@backan.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 16 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại : (0209) 3875 790 Email : sotuphap@backan.