May 26, 2021
Blog

Ben Tre Health Department

Health Department Of Ben Tre Province

  • Address : 39 Doan Hoang Minh Street, Ward 5, Ben Tre City, Ben Tre Province
  • Phone : (0275) 3812 671
  • Fax : (0275) 3825 637
  • Email : syt@bentre.gov.vn
  • Website : https://syt.bentre.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/B3tHF2cCyub57ooX9
TAGS Ben Tre
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Sở Y Tế Bến Tre
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 39 đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Điện thoại : 0275.3812.

Transportation Department of Ben Tre Province Address : 593/B4 Nguyen Thi Dinh Street, Quarter 3, Phu Khuong Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province. Phone : (0275) 3822 423 | 3824 185​ (cấp đổi GPLX) Fax : (0275) 3825 419 E-mail: sgtvt@bentre.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 593/B4 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3822 423 | 3824 185​ (cấp đổi GPLX) Fax : (0275) 3825 419 E-mail: sgtvt@bentre.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ben Tre province Address : 6 So Building, 126A Nguyen Thi Dinh street, Phu Tan ward, Ben Tre city, Ben Tre province Phone : (0275) 3822 443 Fax : (0275) 3826 225 Email : sld@bentre.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : Tòa nhà 6 Sở – số 126A đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3822 443 Fax : (0275) 3826 225 Email : sld@bentre.

Department of Planning & Investment in Ben Tre province Address : 06 Cach Mang Thang 8 street, ward 3​, Ben Tre city, Ben Tre province Phone : (0275) 3822 148 Fax : (0275) 3825 543 Email : s​khdt@bentre.gov.

Ben Tre province ▹ Business Registration Office in Ben Tre province Address : 06 Cach Mang Thang 8 street, ward 3, Ben Tre city, Ben Tre province Phone : (0275) 3823 637 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 06 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3​, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Điện thoại : (0275) 3822 148 Fax : (0275) 3825 543 Email : s​khdt@bentre.gov.

Tỉnh Bến Tre ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 06 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Số điện thoại : (0275) 3823 637 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.