June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Kon Tum

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Kon Tum, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8201S – Kon Tum

  • Địa chỉ : số 99 đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại : (0260) 3864 128
  • Fax : (0260) 3864 202
  • Email : dangkiem8201@gmail.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/pDNhVADnPBq85Uma9
TAGS Kon Tum
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Kon Tum Province Address : Floor 6-7, Building A, Administrative Center of Kon Tum Province, Group 8 Thong Nhat Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province Phone : (0260) 3914 325 Fax : (0260) 3862 310 Email : vanphong.sokontum@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : Tầng 6 -7, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8 phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Điện thoại : (0260) 3914 325 Fax : (0260) 3862 310 Email : vanphong.sokontum@moet.

Construction Department of Kon Tum Province Address : 8th floor, Building B, Kon Tum Administration Center. 70 Le Hong Phong Street, Quang Trung Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province Phone : (0260) 3862549 Fax : (0260) 3863800 Email : sxd@kontum.

Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum Địa chỉ : tầng 8 tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, số 70 đường Lê Hồng Phong, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Điện thoại : (0260) 3862549 Fax : (0260) 3863800 Email : sxd@kontum.gov.

Health Department Of Kon Tum Province Address : 808 Phan Dinh Phung Street, Quang Trung Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province Phone : (0260) 3862 351 | 0965 021 515 (hotline) Fax : (0260) 3863 048 Email : soyte-kontum@kontum.gov.

Sở Y Tế Kon Tum
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 808 đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Điện thoại : (0260) 3862 351 | 0965 021 515 (hotline) Fax : (0260) 3863 048 Email : soyte-kontum@kontum.gov.

Transportation Department of Kon Tum Province Address : 387 Ba Trieu Street, Quang Trung Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province Phone : (0260) 3862 536 Fax : (0260) 3914 197 Email : vp.sgtvt@kontum.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 387 đường Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Điện thoại : (0260) 3862 536 Fax : (0260) 3914 197 Email : vp.sgtvt@kontum.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Kon Tum province Address : 292 Ba Trieu street, Kon Tum city, Kon Tum province Phone : (0260) 3862 524 Fax : (0260) 3862 524 Email : sldtbxh@kontum.gov.