June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Ninh Thuận

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Ninh Thuận, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8501S – Ninh Phước – Ninh Thuận

  • Địa chỉ : số 33 QL 1A, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
  • Điện thoại : (0259) 3868 123
  • Fax : (0259) 3868 850
  • Email : dangkiem8501s@gmail.com
  • Website : https://8501s.business.site
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/5fdRMd7KvohQWXmW9
TAGS Ninh Thuan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Ninh Thuan Province Address : 18 Le Hong Phong Street, My Huong Ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province Phone : (0259) 3831. 754 Fax : (0259) 3835 831 Email : N/A Website : http://ninhthuan.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : (0259) 3831. 754 Fax : (0259) 3835 831 Email : N/A Website : http://ninhthuan.

Construction Department of Ninh Thuan Province Address : 178 Muoi Sau Thang Tu Street, My Hai Ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province. Phone : (0259) 3824 998 Fax : (0259) 3824 998 Email : soxd@ninhthuan.

Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 178 đường Mười Sáu Tháng Tư, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại : (0259) 3824 998 Fax : (0259) 3824 998 Email : soxd@ninhthuan.

Health Department Of Ninh Thuan Province Address : No. 01 August 21st Street, My Huong ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 01 đường 21 Tháng 8, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại : (0259) 3839 815 Fax : (0259) 3823 368 Email : soyt@ninhthuan.

Transportation Department of Ninh Thuan Province Address : #142 August 21 Street, Phuoc My Ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province Phone : (0259) 3823 302 Fax : (0259) 3824 343 Email : Sogtvt@ninhthuan.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 142 đường 21 Tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : (0259) 3823 302 Fax : (0259) 3824 343 Email : Sogtvt@ninhthuan.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ninh Thuan province Address : 16 Thang 4 street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province Phone : (0259) 3822 941 Fax : (0259) 3825 608 Email : soldtbxh@ninhthuan.gov.