June 9, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Ninh Bình

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Bình

  • Địa chỉ : Số 742, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Điện thoại : (0229) 3871 089
  • Fax : (0229) 3896 573
  • Email : vanphong.soninhbinh@moet.edu.vn
  • Website : http://ninhbinh.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/jXFTEY45qeAq8DiA7
TAGS Ninh Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Ninh Binh Province Address : 15 Tran Hung Dao Street, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phone : (0229) 3871 638 Fax : (0229) 3873 260 Email : soxaydungnb@gmail.com | sxdung@ninhbinh.

Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : Số 15 (Km số 2) đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Điện thoại : (0229) 3871 638 Fax : (0229) 3873 260 Email : soxaydungnb@gmail.com | sxdung@ninhbinh.

Health Department Of Ninh Binh Province Address : 18 Kim Dong Street, Phuc Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province. Phone : (0229) 3871 099 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0229) 3874 221 Email : pkhsytnb@gmail.

Sở Y Tế Ninh Bình
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 18 đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 099 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0229) 3874 221 Email : pkhsytnb@gmail.

Transportation Department of Ninh Binh Province Address : 40 Le Dai Hanh Street, Ninh Binh City, Ninh Binh Province. Phone : (0229) 3871 129 Fax : (0229) 3889 678 Email : sgtvt@ninhbinh.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 40 đường Lê Đại Hành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 129 Fax : (0229) 3889 678 Email : sgtvt@ninhbinh.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ninh Binh province Address : 2A Pham Hong Thai street, Van Giang ward, Ninh Binh city, Ninh Binh province Phone : (0229) 3871 067 Fax : (0229) 3886 338 Email : solaodongtbxh@ninhbinh.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 2A đường Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 067 Fax : (0229) 3886 338 Email : solaodongtbxh@ninhbinh.

Department of Planning & Investment in Ninh Binh province Address : 08 Le Hong Phong street, Van Giang ward, Ninh Binh city, Ninh Binh province Phone : (0229) 3871 156 Fax : (0229) 3873 381 Email : skhdt@ninhbinh.gov.