June 9, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Thái Nguyên

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Nguyên

  • Địa chỉ : ngõ 185 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  • Điện thoại : (0280) 3855 743
  • Fax : (0280) 3859 066
  • Email : vanphongso@thainguyen.edu.vn
  • Website : http://thainguyen.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/LzPWJEp7QK45tcgRA
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Thai Nguyen Province Address : 02 Nguyen Du Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province. Phone : (0208) 3855 411 Fax : (0208) 3754 229 Email : soxaydung@thainguyen.

Sở Xây Dựng tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 02 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : (0208) 3855 411 Fax : (0208) 3754 229 Email : soxaydung@thainguyen.

Health Department Of Thai Nguyen Province Address : 143 Phung Chi Kien Street, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province Phone : (0208) 3655504 Fax : (0208) 3750437 Email : soyte@thainguyen.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 143 đường Phùng Chí Kiên, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0208) 3655504 Fax : (0208) 3750437 Email : soyte@thainguyen.gov.

Transportation Department of Thai Nguyen Province Address : 350 Quang Trung temporary market street, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province. Phone : (0208) 3856 534 Fax : (0208) 3856 026 Email : sogtvt@thainguyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 350 đường chợ tạm Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : (0208) 3856 534 Fax : (0208) 3856 026 Email : sogtvt@thainguyen.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thai Nguyen province Address : 2A Phu Lien street, Hoang Van Thu ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province Phone : (0208) 3 854 911 Fax : (0208) 3 759 391 Email : soldtbxh@thainguyen.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 2A đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0208) 3 854 911 Fax : (0208) 3 759 391 Email : soldtbxh@thainguyen.gov.

Department of Planning & Investment in Thai Nguyen province Address : 18 Nha Trang Street, Trung Vuong ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province Phone : (0208) 3855 688 Fax : (0208) 3855 688 Email : sokhdt@thainguyen.gov.