June 9, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Trà Vinh

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Trà Vinh

  • Địa chỉ : số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại : (0294) 3862 330 | 3867 538
  • Fax : N/A
  • Email : vanphongso@sgdtravinh.edu.vn
  • FB : https://www.facebook.com/travinh.edu
  • Website : http://sgdtravinh.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/PM4tAgGwQX193yrH7
TAGS Tra Vinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Tra Vinh Province Address : No. 241 (old number 226) Tran Phu Street, Ward 7, Tra Vinh City, Tra Vinh Province Phone : (0294) 3862 544 Fax : (0294) 3863 249 Email : sxdtravinh@travinh.

Sở Xây Dựng tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : Số 241 (số cũ 226) đường Trần Phú, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3862 544 Fax : (0294) 3863 249 Email : sxdtravinh@travinh.gov.

Health Department Of Tra Vinh Province Address : 16A Nguyen Thai Hoc Street, Ward 1, Tra Vinh City, Tra Vinh Province Phone : (0294) 3862 399 Fax : (0294) 3864 255 Email : soytetv@travinh.gov.

Sở Y Tế Trà Vinh
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 16A đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3862 399 Fax : (0294) 3864 255 Email : soytetv@travinh.gov.

Transportation Department of Tra Vinh Province Address : 151 Nguyen Dang Street, Ward 7, Tra Vinh City, Tra Vinh Province Phone : (0294) 3840 356 Fax : (0294) 3850 028 Email : sgtvt@travinh.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 151 đường Nguyễn Đáng, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3840 356 Fax : (0294) 3850 028 Email : sgtvt@travinh.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tra Vinh province Address : 02 Phan Dinh Phung street, ward 2, Tra Vinh city, Tra Vinh province Phone : (0294) 3862 364 Fax : (0294) 3866 548 Email : sldtbxhtv@travinh.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 02 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3862 364 Fax : (0294) 3866 548 Email : sldtbxhtv@travinh.gov.

Department of Planning & Investment in Tra Vinh province Address : 19A Nam Ky Khoi Nghia street, ward 2, Tra Vinh city, Tra Vinh province Phone : (0294) 3862 289 Fax : (0294) 3864 348 Email : skhdt@travinh.gov.