April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Tra Vinh

Department of Planning & Investment in Tra Vinh province

  • Address : 19A Nam Ky Khoi Nghia street, ward 2, Tra Vinh city, Tra Vinh province
  • Phone : (0294) 3862 289
  • Fax : (0294) 3864 348
  • Email : skhdt@travinh.gov.vn
  • Website : https://skhdt.travinh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/csNfh4mU9SDrCV148

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Tra Vinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tra Vinh province ▹ Business Registration Office in Tra Vinh province Address : 19A Nam Ky Khoi Nghia street, ward 2, Tra Vinh city, Tra Vinh province Phone : (0294) 3867 107 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3862 289 Fax : (0294) 3864 348 Email : skhdt@travinh.gov.

Tỉnh Trà Vinh ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Số điện thoại : (0294) 3867 107 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Tra Vinh province Address : 04 Le Thanh Ton street, ward 2, Tra Vinh city, Tra Vinh province. Phone : (0294) 3862 972 Fax : (0294) 3862 972 Email : stp@travinh.

Sở Tư Pháp Trà Vinh
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 4, đường Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại : (0294) 3862 972 Fax : (0294) 3862 972 Email : stp@travinh.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Trà Vinh  Địa chỉ : số 29 đường Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : 0693729296 Fax : 0693729243 Website : https://travinh.xuatnhapcanh.

Tra Vinh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Tra Vinh Province (Tra Vinh CDC) Address : 36 Tô Thị Huỳnh street, ward 1, Tra Vinh city, Tra Vinh Province. Phone : (0294) 3862219 Fax : (0294) 3862319 FB : https://www.