March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Trà Vinh

  • Địa chỉ : số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Số điện thoại : (0294) 3867 107
  • Email :
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Trà Vinh

  • Địa chỉ : số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại : (0294) 3862 289
  • Fax : (0294) 3864 348
  • Email : skhdt@travinh.gov.vn
  • Website : https://skhdt.travinh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/csNfh4mU9SDrCV148
TAGS Tra Vinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3862 289 Fax : (0294) 3864 348 Email : skhdt@travinh.gov.

Justice Department in Tra Vinh province Address : 04 Le Thanh Ton street, ward 2, Tra Vinh city, Tra Vinh province. Phone : (0294) 3862 972 Fax : (0294) 3862 972 Email : stp@travinh.

Sở Tư Pháp Trà Vinh
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 4, đường Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại : (0294) 3862 972 Fax : (0294) 3862 972 Email : stp@travinh.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Trà Vinh  Địa chỉ : số 29 đường Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : 0693729296 Fax : 0693729243 Website : https://travinh.xuatnhapcanh.

Tra Vinh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Tra Vinh Province (Tra Vinh CDC) Address : 36 Tô Thị Huỳnh street, ward 1, Tra Vinh city, Tra Vinh Province. Phone : (0294) 3862219 Fax : (0294) 3862319 FB : https://www.

What are the Address of the Immigration Office in Tra Vinh city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Tra Vinh Immigration Office Address : 04 Muoi Chin Thang Nam street, Ward 1, Tra Vinh City Phone : 0693729296 | Fax: 0693729243 Website : https://travinh.xuatnhapcanh.