April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tra Vinh

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tra Vinh province

  • Address : 02 Phan Dinh Phung street, ward 2, Tra Vinh city, Tra Vinh province
  • Phone : (0294) 3862 364
  • Fax : (0294) 3866 548
  • Email : sldtbxhtv@travinh.gov.vn
  • Website : https://sldtbvxh.travinh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/FAU1pZHCnKM2gRLB7

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Tra Vinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 02 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3862 364 Fax : (0294) 3866 548 Email : sldtbxhtv@travinh.gov.

Department of Planning & Investment in Tra Vinh province Address : 19A Nam Ky Khoi Nghia street, ward 2, Tra Vinh city, Tra Vinh province Phone : (0294) 3862 289 Fax : (0294) 3864 348 Email : skhdt@travinh.gov.

Tra Vinh province ▹ Business Registration Office in Tra Vinh province Address : 19A Nam Ky Khoi Nghia street, ward 2, Tra Vinh city, Tra Vinh province Phone : (0294) 3867 107 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : (0294) 3862 289 Fax : (0294) 3864 348 Email : skhdt@travinh.gov.

Tỉnh Trà Vinh ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 19A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Số điện thoại : (0294) 3867 107 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Tra Vinh province Address : 04 Le Thanh Ton street, ward 2, Tra Vinh city, Tra Vinh province. Phone : (0294) 3862 972 Fax : (0294) 3862 972 Email : stp@travinh.

Sở Tư Pháp Trà Vinh
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 4, đường Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại : (0294) 3862 972 Fax : (0294) 3862 972 Email : stp@travinh.