June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Hau Giang Province

Construction Department of Hau Giang Province

  • Address : 01 Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province.
  • Phone : (0293) 3878 890
  • Fax : (0293) 3878 890
  • Email : soxaydung@haugiang.gov.vn
  • Website : https://soxaydung.haugiang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/KdbdmZVgLNUkiHe79
TAGS Hau Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 01 đường Xô Viết Nghệ tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại : (0293) 3878 890 Fax : (0293) 3878 890 Email : soxaydung@haugiang.

Health Department Of Hau Giang Province Address : 06 Ngo Quyen Street, Zone 4, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province Phone : (0293) 3878 929 Fax : (0293) 3878 929 Email : soyte@haugiang.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 06 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3878 929 Fax : (0293) 3878 929 Email : soyte@haugiang.gov.

Transportation Department of Hau Giang Province Address : 01 Dien Bien Phu Street, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province Phone : (0293) 3878 979 Fax : (0293) 3878 908 Email : sogtvt@haugiang.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 1 đường Điện Biên Phủ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3878 979 Fax : (0293) 3878 908 Email : sogtvt@haugiang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hau Giang province Address : 03 Thong Nhat street, Hau Giang Administration Center, area 4, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province Phone : (0293) 3878 982 Fax : (0293) 3878 982 Email: sldtbxh@haugiang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 03 đường Thống Nhất, Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3878 982 Fax : (0293) 3878 982 Email: sldtbxh@haugiang.gov.

Department of Planning & Investment in Hau Giang province Address : 07 Xo Viet Nghe Tinh street, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province Phone : (0293) 3870 214 Fax : (0293) 3878 871 Email : skhdt@haugiang.gov.

Hau Giang province ▹ Business Registration Office in Hau Giang province Address : Xo Viet Nghe Tinh street, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province Phone : (0293) 3878 872 Email : dkkdhaugiang@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.