June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Vinh Phuc Province

Construction Department of Vinh Phuc Province

  • Address : 02 Ly Thai To Street, Dong Da Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
  • Phone : (0211) 3862 584
  • Fax : (0211) 3842 640
  • Email : soxd@vinhphuc.gov.vn
  • Website : http://soxd.vinhphuc.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/eCyTnT7XeD5JwShr9
TAGS Vinh Phuc
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ : số 02 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại : (0211) 3862 584 Fax : (0211) 3842 640 Email : soxd@vinhphuc.gov.

Health Department Of Vinh Phuc Province Address : 12 Hai Ba Trung Street, Dong Da Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province Phone : (0211) 3862 562 Fax : (0211) 3843 169 Email : soyt@vinhphuc.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ : số 12 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại : (0211) 3862 562 Fax : (0211) 3843 169 Email : soyt@vinhphuc.gov.

Transportation Department of Vinh Phuc province Address : Me Linh street, Lien Bao ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province. Phone : (0211) 3862 544 Fax : (0211) 3862 544 Email : sogtvt@vinhphuc.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ : đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại : (0211) 3862 544 Fax : (0211) 3862 544 Email : sogtvt@vinhphuc.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Vinh Phuc province Address : 04 Hai Ba Trung street, Dong Da ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province Phone : (0211) 3862 523 Fax : (0211) 3862 523 Email : soldtbxh@vinhphuc.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ : số 04 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại : (0211) 3862 523 Fax : (0211) 3862 523 Email : soldtbxh@vinhphuc.

Department of Planning & Investment in Vinh Phuc province Address : 40 Nguyen Trai street, Dong Da ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province Phone : (0211) 3862 480 Fax : (0211) 3862 480 E-mail : sokhdt@vinhphuc.gov.

Vinh Phuc province ▹ Business Registration Office in Vinh Phuc province Address : 40 Nguyen Trai street, Dong Da ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province Phone : (0211) 3840 610 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.