April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Vinh Phuc

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Vinh Phuc province

  • Address : 04 Hai Ba Trung street, Dong Da ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province
  • Phone : (0211) 3862 523
  • Fax : (0211) 3862 523
  • Email : soldtbxh@vinhphuc.gov.vn
  • Website : http://soldtbxh.vinhphuc.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/mMkZSkACUhXpoe9s5

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Vinh Phuc
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ : số 04 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại : (0211) 3862 523 Fax : (0211) 3862 523 Email : soldtbxh@vinhphuc.

Department of Planning & Investment in Vinh Phuc province Address : 40 Nguyen Trai street, Dong Da ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province Phone : (0211) 3862 480 Fax : (0211) 3862 480 E-mail : sokhdt@vinhphuc.gov.

Vinh Phuc province ▹ Business Registration Office in Vinh Phuc province Address : 40 Nguyen Trai street, Dong Da ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province Phone : (0211) 3840 610 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ: số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại : (0211) 3862 480 Fax : (0211) 3862 480 E-mail : sokhdt@vinhphuc.gov.

Tỉnh Vĩnh Phúc ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ : số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại : (0211) 3840 610 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Vinh Phuc province Address : 12 Truong Chinh street, Dong Da ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province. Phone : (0211) 3862 606 Fax : (0211) 3721 265 Email : sotp@vinhphuc.

Sở Tư Pháp Tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ : số 12 đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại : (0211) 3862 606 Fax : (0211) 3721 265 Email : sotp@vinhphuc.