May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bỉ 🇧🇪 Địa chỉ: Boulevard Général Jacques 1, 1050 Brussels, Belgium 🇧🇪 Điện thoại: + 32 (0)2. 379 2737 Fax: +32 (0) 2.