May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Belgium
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Belgium in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Address : IBC Building, 4th Floor, C4 Room, 1A Me Linh Square, District 1, Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam Working hours : Mondays and Thursdays from 9am to 12pm. Or by appointment.