May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Bồ Đào Nha (Portugal) gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Portugal Tại Bangkok, Thái Lan.

Đại Sứ Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A