May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Botswana tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Botswana hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Botswana tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Botswana tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Botswana gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Botswana gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Botswana tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Botswana tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Botswana
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Botswana in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Botswana in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Botswana in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Botswana in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Botswana in Hanoi capital city of Vietnam.