May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Burundi tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Burundi hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Burundi tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Burundi tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burundi gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burundi gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Burundi tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Burundi tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Burundi
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Burundi in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Burundi in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Burundi in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Burundi in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Burundi in Hanoi capital city of Vietnam.