May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Cameroon tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Cameroon hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cameroon tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cameroon tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cameroon gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cameroon gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cameroon tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Cameroon tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Cameroon
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Cameroon in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Cameroon in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Cameroon in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Cameroon in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Cameroon in Hanoi capital city of Vietnam.