May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Chile tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Chile tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Chile tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Chile tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Chile tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Chile tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Chile 🇨🇱 Địa chỉ: Avenida Eliodoro Yanez 2897, Providencia, Santiago de Chile 🇨🇱 Điện thoại: +56 2 2244 3633 / +56 2244 3755 Fax: +56 2 2244 3799 Email: sqvnchile@mofa.gov.