May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Ghana tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Ghana hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ghana tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Ghana tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ghana gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ghana gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Ghana tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đại Sứ Quán Ghana tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Ghana
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Ghana in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Ghana in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Ghana in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Ghana in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Ghana in Hanoi capital city of Vietnam.