May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Guinea tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Guinea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Guinea tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Guinea tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Guinea
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Guinea in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Guinea in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Guinea in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Guinea in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Guinea in Hanoi capital city of Vietnam.