May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Greece
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Greece in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 44 Hoang Dieu street, district 4 , Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam. Working hours : Monday to Friday 10:00 – 12:00 Phone : (028) 3940 0762 | 3825 4279 Fax : (028) 3825 4278 Email : greek.