May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Jamaica tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Jamaica hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Jamaica tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Jamaica tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Jamaica tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Jamaica tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Jamaica
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Jamaica in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Jamaica in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Jamaica in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Jamaica in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Jamaica in Hanoi capital city of Vietnam.