May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Liberia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Liberia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Liberia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Liberia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Liberia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Liberia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Liberia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Liberia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Liberia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Liberia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Liberia in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Liberia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Liberia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Liberia in Hanoi capital city of Vietnam.