April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Lithuania tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Lithuania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lithuania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Lithuania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, Đại Sứ Quán Lithuania gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Lithuania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Lithuania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Lithuania in Ho Chi Minh City (HCMC) Address :Unit B1507, No# 12 Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3899 0175 Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.gl/maps/x2bLaKMtFbn6no4Z9 Please note : There is NO Embassy of Lithuania in Hanoi.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lithuania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lithuania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

After downloading your e-visa, it’s time to fly to Vietnam. If possible, print two copies of the visa so you will have a spare copy.

It’s easy to apply Vietnam e-visa for Lithuanian. In fact, it will only take you around 5 mins to complete.

Citizens of Lithuania are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Lithuania are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.