May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Macedonia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Macedonia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Macedonia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Macedonia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Macedonia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Macedonia