April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Mexico tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Mexico tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mexico tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mexico tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Mexico
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Mexico in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 86/56/20 Pho Quang street, ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 09:00 – 17:00 Phone : (028) 6685 8388 Fax : (028) 3547 0624 E-mail: anh.

Embassy of Mexico in Hanoi Address : 14 Thuy Khue Street, Suite P033, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam. Phone : 024 3847-0948 | in Hanoi : 3847-0948 | outside Hanoi : 024  3847-0948 | outside  Vietnam 0084 24 3847-0948 Fax: 024 3847-0949 Email: contactmexvnm@sre.

For Mexican visitors to Vietnam, the cost of the e-visa processing is $25 if applying your e-visa through  the government website https://xuatnhapcanh.gov.

Of all the Vietnam visas you can apply for, it is the Vietnam e-visa that’s the easiest to avail. Here’s how you can get this visa: First, go online and access the website where you can apply for the Vietnam e-visa.