May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Micronesia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Micronesia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Micronesia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Micronesia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Micronesia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Micronesia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Micronesia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Micronesia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Micronesia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Micronesia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Micronesia in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Micronesia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Micronesia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Micronesia in Hanoi capital city of Vietnam.