May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mông Cổ (Mongolia) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự của Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Mongolia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Danh Dự Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Số 84 đường Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Honorary Consulate of Mongolia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : No. 84 Thich Minh Nguyet Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City (HCMC).