May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Nam Phi (South Africa) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nam Phi (South Africa) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nam Phi (South Africa) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Nam Phi tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Nam Phi (South Africa) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of South Africa in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 19 Phung Khac Khoan street, Da Kao ward, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 08:30 – 16:30 Phone : (028) 3823 8556 Fax : (028) 3823 8557 Email : savisa2009@gmail.