May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Nepal tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Nepal hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nepal tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Nepal tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Nepal gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Nepal gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Nepal tại Bangkok, Thái Lan.

Đại Sứ Quán Nepal tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Nepal
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Nepal in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Nepal in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Nepal in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Nepal in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Nepal in Hanoi capital city of Vietnam.