May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán New Zealand tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán New Zealand tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán New Zealand tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán New Zealand tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A