May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Palau tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Palau tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Palau tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Palau gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Palau tại Manila, Philippines.

Đại Sứ Quán Palau tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Palau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Palau in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 149 Vo Van Tan street, ward 6, district 3, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday, 08:00 – 17:00 Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.