April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Philippines hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Philippines tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Palau in Manila, Philippines Chancery of the Embassy : Salcedo Village, PDCP Bank Centre V.A.

Đại Sứ Quán Palau tại Manila, Philippines Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Salcedo Village, PDCP Bank Centre V.A.

Embassy of Philippines in Hanoi Address : 27B Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam Office hours : 8:00 a.m to 5:00 p.

The documents are the main things that complete the whole of Vietnam e-visa for Filipino process. It will help in determining whether or not the individual is eligible to receive a visa and enter the country.