May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Tajikistan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Tajikistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Tajikistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Tajikistan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Tajikistan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Tajikistan