May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Ucraina (Ukraine) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ucraina (Ukraine) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ucraina (Ukraine) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ukraine tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Ucraina (Ukraine) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Ukraine
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Ukraine in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : floor 11, suite 03-06 Vincom Center, 72 Le Thanh Ton street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday, 08:30 – 12:00 | 14:00 – 17:30 Phone : (028) 3911 8304 Fax : (028) 3911 8303 Email: luyenvu.