April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Uganda tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Uganda tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Uganda hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Uganda tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Uganda tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Uganda gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Uganda gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Uganda tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Uganda
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Uganda Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Uganda vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Uganda 🇺🇬? Please find below for the address, phone, email, website, map & working time of the consulate of Vietnam in Kampala – Uganda: Vietnamese Consulate in Uganda Address : Plot 9 Portal Avenue, Kampala – Uganda Call: +256706262908/+256711888222 E-mail: info@vietnamconsulate-ug.org Website : http://vietnamconsulate-ug.

Vietnamese Consulate in Republic of Uganda 🇺🇬 Address : Plot 9 Portal Avenue, Kampala – Uganda 🇺🇬 Call: +256706262908/+256711888222 E-mail: info@vietnamconsulate-ug.org Website : http://vietnamconsulate-ug.