May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Vanuatu tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Vanuatu hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Vanuatu tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Vanuatu tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Vanuatu tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Vanuatu