April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Giang

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Giang province

  • Address : 52 Ngo Gia Tu street, Bac Giang city, Bac Giang province
  • Phone : (0204) 3854 240
  • Fax : (0204) 3858 739
  • Email: sldtbxh@bacgiang.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.bacgiang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/21JtrskZzYuP57jA9

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Bac Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : số 52 đường Ngô Gia Tự , thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Điện thoại : (0204) 3854 240 Fax : (0204) 3858 739 Email: sldtbxh@bacgiang.gov.

Department of Planning & Investment in Bac Giang province Address : Nguyen Gia Thieu street, Bac Giang city, Bac Giang province Phone : (0204) 3854 317 Fax : (0204) 3854 923 , Email : skhdt@bacgiang.gov.

Bac Giang province ▹ Business Registration Office in Bac Giang province Address : Nguyen Gia Thieu street, Bac Giang city, Bac Giang province Phone : (0204) 3859 605 Email : phong_dkkd_skhdt@bacgiang.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Điện thoại: (0204) 3854 317 Fax : (0204) 3854 923 , Email : skhdt@bacgiang.gov.

Tỉnh Bắc Giang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Số điện thoại : (0204) 3859 605 Email : phong_dkkd_skhdt@bacgiang.gov.

Justice Department in Bac Giang province Address : floor 4, Bac Giang Administration Center, Square 3/2, Bac Giang city, Bac Giang province. Phone : (0204) 3854511 Fax : (0204) 3851 508 Email: stp@bacgiang.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : tầng 4, Tòa nhà khối chuyên môn, Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại : (0204) 3854511 Fax : (0204) 3851 508 Email: stp@bacgiang.