April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Bac Giang

Department of Planning & Investment in Bac Giang province

  • Address : Nguyen Gia Thieu street, Bac Giang city, Bac Giang province
  • Phone : (0204) 3854 317
  • Fax : (0204) 3854 923 ,
  • Email : skhdt@bacgiang.gov.vn
  • Website : https://skhdt.bacgiang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/8MKGUzTWKZmu35vV8

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Bac Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Bac Giang province ▹ Business Registration Office in Bac Giang province Address : Nguyen Gia Thieu street, Bac Giang city, Bac Giang province Phone : (0204) 3859 605 Email : phong_dkkd_skhdt@bacgiang.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Điện thoại: (0204) 3854 317 Fax : (0204) 3854 923 , Email : skhdt@bacgiang.gov.

Tỉnh Bắc Giang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Số điện thoại : (0204) 3859 605 Email : phong_dkkd_skhdt@bacgiang.gov.

Justice Department in Bac Giang province Address : floor 4, Bac Giang Administration Center, Square 3/2, Bac Giang city, Bac Giang province. Phone : (0204) 3854511 Fax : (0204) 3851 508 Email: stp@bacgiang.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : tầng 4, Tòa nhà khối chuyên môn, Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại : (0204) 3854511 Fax : (0204) 3851 508 Email: stp@bacgiang.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Giang  Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Quốc Việt, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại : 0204.

Bac Giang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Bac Giang Province (Bac Giang CDC) Address : 45 Nghĩa Long street, Trần Phú ward, Bac Giang city, Bac Giang Province. Phone : (0204) 3852.