April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Phu Yen

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Phu Yen province

  • Address : 02 To Huu street, Tuy Hoa city, Phu Yen province
  • Phone : (0257) 3845 289
  • Email : sldtbxh@phuyen.gov.vn
  • Website : https://soldtbxh.phuyen.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/x7x1o5WZPXgK4Mfu9

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Phu Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 02 đường Tố Hữu, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3845 289 Email : sldtbxh@phuyen.gov.

Department of Planning & Investment in Phu Yen province Address : 02A Dien Bien Phu street, Tuy Hoa city, Phu Yen province Phone : (0257) 3552 868 Fax : (0257) 3842 191 Email : skhdt@phuyen.gov.

Phu Yen province ▹ Business Registration Office in Phu Yen province Address : 02A Dien Bien Phu street, Tuy Hoa city, Phu Yen province Phone : (0257) 3842 891 Email : hungbskhpy@yahoo.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 02A đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3552 868 Fax : (0257) 3842 191 Email : skhdt@phuyen.gov.

Tỉnh Phú Yên ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 02A đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Số điện thoại : (0257) 3842 891 Email : hungbskhpy@yahoo.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Phu Yen province Address : 68 Le Duan street, ward 7, Tuy Hoa city, Phu Yen province. Phone : (0257) 3841 941 Fax : (0257) 3841 941 Email : sotuphap@phuyen.

Sở Tư Pháp Phú Yên
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 68 đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại : (0257) 3841 941 Fax : (0257) 3841 941 Email : sotuphap@phuyen.

Department of Foreign Affairs in Phu Yen province Address : 07 Độc Lập street, Tuy Hoa city, Phu Yen province. Phone : (0257) 3686 456 (Add the area code 0257 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 257 if calling from outside Vietnam) Fax : (0257) 3686 457 Email: ngoaivuphuyen@gmail.