The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Phu Yen, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7801S – Nguyen Tat Thanh – Tuy Hoa – Phu Yen Location : Nguyen Tat Thanh street, Binh

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Phú Yên, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7801S – Tuy Hòa – Phú Yên Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Kiến, thành phố Tuy

Education and Training Department of Phu Yen Province Address : 56 Le Duan Street, Ward 7, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3842 056 Fax : (0257) 3842 045 Email : vanphong@phuyen.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 56 đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3842 056 Fax : (0257) 3842 045 Email : vanphong@phuyen.edu.

Construction Department of Phu Yen Province Address : 02A Ly Tu Trong Street, Ward 7, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3842 789 Fax : (0257) 3842 020 Email : sxd@phuyen.gov.

Sở Xây Dựng Phú Yên
May 31, 2021 · TAGS Phu Yen

Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 02A đường Lý Tự Trọng , phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3842 789 Fax : (0257) 3842 020 Email : sxd@phuyen.gov.

Phu Yen Health Department
May 26, 2021 · TAGS Phu Yen

Health Department Of Phu Yen Province Address : 04 To Huu Street, Ward 9, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3811 167 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0257) 3823 667 Email : syt@phuyen.gov.

Sở Y Tế Phú Yên
May 24, 2021 · TAGS Phu Yen

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 04 đường Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3811 167 | 1900-9095 (hotline) Fax : (0257) 3823 667 Email : syt@phuyen.gov.

Transportation Department of Phu Yen Province Address : 72 Le Duan Street, Ward 7, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3841 264 Fax : (0257) 3842 373 Email : vanphong@sgtvt.phuyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 72 đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3841 264 Fax : (0257) 3842 373 Email : vanphong@sgtvt.phuyen.

1 2 3