May 26, 2021
Blog

Phu Yen Health Department

Health Department Of Phu Yen Province

  • Address : 04 To Huu Street, Ward 9, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
  • Phone : (0257) 3811 167 | 1900 9095 (hotline)
  • Fax : (0257) 3823 667
  • Email : syt@phuyen.gov.vn
  • Website : https://soyte.phuyen.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/DyfR7Jx8kNrpwLC28
TAGS Phu Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Sở Y Tế Phú Yên
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 04 đường Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3811 167 | 1900-9095 (hotline) Fax : (0257) 3823 667 Email : syt@phuyen.gov.

Transportation Department of Phu Yen Province Address : 72 Le Duan Street, Ward 7, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3841 264 Fax : (0257) 3842 373 Email : vanphong@sgtvt.phuyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 72 đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3841 264 Fax : (0257) 3842 373 Email : vanphong@sgtvt.phuyen.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Phu Yen province Address : 02 To Huu street, Tuy Hoa city, Phu Yen province Phone : (0257) 3845 289 Email : sldtbxh@phuyen.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 02 đường Tố Hữu, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3845 289 Email : sldtbxh@phuyen.gov.

Department of Planning & Investment in Phu Yen province Address : 02A Dien Bien Phu street, Tuy Hoa city, Phu Yen province Phone : (0257) 3552 868 Fax : (0257) 3842 191 Email : skhdt@phuyen.gov.

Phu Yen province ▹ Business Registration Office in Phu Yen province Address : 02A Dien Bien Phu street, Tuy Hoa city, Phu Yen province Phone : (0257) 3842 891 Email : hungbskhpy@yahoo.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 02A đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3552 868 Fax : (0257) 3842 191 Email : skhdt@phuyen.gov.

Tỉnh Phú Yên ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 02A đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Số điện thoại : (0257) 3842 891 Email : hungbskhpy@yahoo.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.